Α’ Σειρά Επιμορφωτικών σεμιναρίων «Τραγουδώ στην A΄ βαθμίδα εκπαίδευσης». Φωνητική εκτέλεση, τραγούδι και μουσική παιδαγωγική στην A’ βαθμίδα εκπαίδευσης

Η Α’ σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων Τραγουδώ στην Α΄ βαθμίδα εκπαίδευσης που διοργανώνεται για πρώτη φορά από το μη κερδοσκοπικό οργανισμό Κυπριακό Κέντρο για την Έρευνα και Μελέτη της Μουσικής (C.C.R.S.M.), απευθύνεται σε βρεφονηπιοκόμους, νηπιαγωγούς και δασκάλους και άλλους εκπαιδευτικούς και ενήλικες που ενδιαφέρονται σοβαρά στην ανάπτυξη της φωνητικής τους εκτέλεσης και στην αποτελεσματική διδασκαλία φωνητικής εκτέλεσης και τραγουδιού σε παιδιά νηπιαγωγικής, προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας (3-7 χρόνων).


For more info click here