MusiChild™ - The Thunder course

Πρόγραμμα Μουσικοπαιδαγωγικής Κατάρτισης

«MusiChild™ - The Thunder course»

‘Α Βαθμίδα Εκπαίδευσης


Tο C.C.R.S.M. Κυπριακό Κέντρο για την Έρευνα και Μελέτη της Μουσικής προσφέρει το πρόγραμμα μουσικοπαιδαγωγικής κατάρτισης «MusiChild™ - The Thunder course» το οποίο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, μουσικούς και άλλους επαγγελματίες και ενήλικες που ενδιαφέρονται σοβαρά στην ανάπτυξη μουσικοπαιδαγωγικών δεξιοτήτων, γνώσεων και πρακτικών με στόχο τη βελτίωση αποτελεσματικής διδασκαλίας και μετάδοσης μουσικής σε παιδιά νηπιαγωγικής, προσχολικής και πρώτων σχολικών ηλικιών (3½ -7½ χρόνων).

Το πρόγραμμα στοχεύει και σε µια ολιστική μουσική καλλιέργεια των συμμετασχόντων.

Το «MusiChild™ - The Thunder course» θα έχει διάρκεια 10 ώρες και θα αποτελείται από τέσσερεις συναντήσεις, (δυο τρίωρες και δυο δίωρες συναντήσεις) οι οποίες θα περιλαμβάνουν θέματα όπως: 

 • - Πολυπολιτισμική και διαπολιτισμική μουσική εκπαίδευση
 • - Φωνητική εκτέλεση
 • - Ενεργή Ακρόαση
 • - Μουσική αναπαράσταση
 • - Πρωτόκολλο παρουσίασης μουσικού οργάνου

Διδάσκουσα: Δρ. Αύρα Πιερίδου Σκουτέλλα 

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ

Για τη φόρμα εγγραφής, πατήστε εδώ

 

 

Journal of Popular Music Education

 

CALL FOR PAPERS

Special Issue: ‘Popular Music Education in Europe’ (to be published summer 2025)

Guest Editors

Professor Lucy Green (Emerita Professor of Music Education, UCL, UK)

Dr Avra Pieridou Skoutella (C.C.R.S.M. Cyprus Centre for the Research and Study

of Music)

 

Europe is comprised of over 50 sovereign states and dependent territories which,  within and between themselves, have multifarious cultures, sub-cultures,

ethnic and religious groups, along with rich and diverse cultural heritage, values and customs, turbulent histories, and struggles of nationalist movements.

Some of its contemporary states and people have been trying for decades to unite the European people under the European Union’s umbrella against the

continuous influences of fragmentation, economic interests, histories, nationalism, and ideological and political dilemmas.

The current times pose challenges, with wars, financial crises, and intense immigrant phenomena. On the one hand, such circumstances largely leave

European people are limited or blocked by various forms of disadvantage from which they must constantly strive to liberate themselves. On the other hand, 

they empower people’s motivation for connection and connectivity, for expression and resistance, for empathy and solidarity, for surviving and thriving.

In developing this Call for Papers, we are already faced with critical questions that we hope will be explored in the ensuing issue. What is popular music in

contemporary Europe? Where did it come from? Who is Europe today, musically? How do the different musical ecosystems of European countries, cultures

and sub-cultures influence and/or reflect popular music education? To what extent does music education in Europe acknowledge such influences? What is

the relationship between music education and popular music in different educational systems of each country? To what extent can we talk about ‘European

popular music’, or shall we talk about ‘Popular music in Europe’? Many more questions such as these are imaginable.

Music education in Europe is a diverse musical beehive (or beehives) which embraces a vast, colourful, fluid and vibrant spectrum of musical styles, cultures,

and practices departing from folk, religious, crossover, and composed music to popular music in all its manifestations. It produces, reproduces, negotiates,

articulates, and transforms values, ideas, customs, functions and uses, and major critical issues at each moment. In Taranto, Italy, one of the largest open-air

music festivals takes place yearly that blends tradition, history, folk melodies and rhythms with syncretic and hybrid music performances. Street Parade, the

World’s Largest Techno Party, takes place every August in Zurich, Switzerland, and big electronic music festivals happen in the Netherlands, Belgium, and

Romania, to mention a few. The UK hosts one of the largest popular music festivals in the world at Glastonbury. During the last several years, the music and

practices of immigrants and refugees who have inhabited the continent in large numbers have added to the picture. How does all of this reflect in different

music education contexts?

The topic is complex and vast, and this issue aims to provide a forum that can bring a range of perspectives from different European contexts together into

one publication.

We invite contributions on, but not limited to, the following themes:

 • Current situation of popular music education in different European countries
 • Comparative perspectives across European countries and/or regions
 • Cultural heritage, identities, belongingness, and popular music education in Europe
 • Historical dimensions of popular music education in Europe
 • Popular music education and European citizenship
 • Critical issues of music education and popular music education (social justice, human rights, democracy, solidarity)
 • Popular music education’s critical purposes for the creative future of European music
 • Music ecosystems and community in Europe
 • Immigrants and refugees to Europe and the role of popular music education in their lives
 • Influence of European or global music industry and media on music education
 • Interdisciplinary and transdisciplinary practices in European popular music education
 • Creativities and technologies in European music education
 • Popular music in European Higher Education, schools and other learning-and-teaching contexts
 • The future of popular music education across European countries

Authors should submit manuscripts of between 4,000 and 6,000 words, although longer articles up to 8,000 will be considered (double-spaced, Times New

Roman,font size 12, including references). Please refer to the Intellect style guide when preparing a submission.

Full papers should be uploaded via the journal’s website at www.intellectbooks.com/journal-of-popular-music-education or using the submissions portal via

the JPME website by 1 September 2024. Review feedback by 15 November 2024 and submission of final manuscripts by 30 April 2025.

Enquiries are welcome and should be emailed to the issue’s guest editor, Dr Avra Pieridou Skoutella, at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

10 Years C.C.R.S.M.

The Five Music Rights, developed by the International Music Council (IMC) member of UNESCO, have guided C.C.R.S.M.’s work, since its foundation in 2012 until today. The Five Music Rights are inspired by the Universal Declaration of Human Rights, the Declaration of the Rights of the Child, the PEN charter and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.

Having completed 10 years since its establishment, C.C.R.S.M. continues its work across various communities, music groups and sectors regionally and internationally, with this set of values guiding its music leadership path to positive change, inclusion, innovation and progress.

During this 10-year journey, C.C.R.S.M. team had the privilege to collaborate with the following partner organisations: 

ISME-International Society of Music Education

IMS- International Musicological Society

EMC-European Music Council, EU

Arab Academy of Music, Arab League

CAPPE- Cyprus Association of Private Preschool Education

European University of Cyprus

Pancyprian Association of Private Music Teachers,

University of Corfu, Greece

La Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia, Italy

Granada University, Spain

University of Santiago de Compostela, Spain

University of Vigo, Spain

Universidade NOVA de Lisboa, Portugal

Jeneusse Musicales Hungary

ECA-EC-European Choral Association – Europa Cantat, Germany

Live DMA, Germany

Latvian National Music Council

Unison – Croatian Music Alliance

Helwan University, Egypt

Antonine University, Lebanon

Eastman School of Music- University of Rochester, USA

UCLA-Music Department, USA

----------------------------------------------

This journey has been possible with the contribution of the following Funders and Supporters:

Funder

Erasmus+ funding scheme, EU

 

Sponsors

CAPPE- Cyprus Association of Private Preschool Education

National Talent Co. & Ministry of Education, Kingdom of Saudi Arabia

Anastasios G. Leventis Foundation

 

Supporters

European University of Cyprus

University of Santiago de Compostela, Spain

University of Vigo, Spain

La Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia, Italy

  

A talk with Cyprien Katsaris

A talk with Cyprien Katsaris for a way ahead in leadership in music performance.

Sunday, 2 October, 2022, 10:00am - 04:00pm

CyBC Classic 88.2 FM

Kingdom of Saudi Arabia K-12 Music Curricula

Kingdom of Saudi Arabia’s K-12 Music Curricula for comprehensive music education programme and Educators Standards; International comparative research for best practices in music education and curriculum development (2021-2022).

Sponsor

National Talents Company, hired by the Ministry of Education of the Kingdom of Saudi Arabia (KSA)                                                                                                                                 

Coordinator-Leader Institute

Antonine University, Music and Musicology Department, Lebanon

 

Team

Antonine University, Music and Musicology Department, Lebanon

Antonine University Music Research Associates from Lebanon and Sorbonne University musicology research group

International partner

C.C.R.S.M. Cyprus Centre for the Research and Study of Music

 

The project comprises three levels:

 • Conduct a benchmark to evaluate international and regional best practices in curriculum development and extract outcomes;
 • Develop Standards and design K-12 music curricula & evaluation tools for establishing KSA’s comprehensive music education programme;
 • Comparative research for international and regional best practices in music educators' training; define Standards, educator’s profile and content of university studies to obtain suitable qualifications for each cycle of music education (K-12 = from kindergarten to end of secondary school).